מנוי מחול בינלאומי 3 כניסות

עונה: 2018/2020
כרטיסי מנוי: 3כרטיסים
מנוי "מחול בינלאומי" מקנה 3 כניסות למופעי מחול בינלאומיים המתקיימים במרכז סוזן דלל מתוך הרשימה 
מנוי בתוקף לשנה ממועד ההצטרפות.

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

להזמנה ושירות