מנוי 6 כניסות מחול ישראלי

עונה: 2017/2025
כרטיסי מנוי: 3 - 6כרטיסים

מנוי "6 כניסות" מקנה 6 כניסות לכל המופעי המחול הישראליים מהרשימה.

מנוי בתוקף לשנה ממועד ההצטרפות.

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

להזמנה ושירות