מנוי 6 כניסות מחול ישראלי

עונה: 2017/2018
כרטיסים מנוי: 6כרטיסים
תמונת מנוי: מנוי 6 כניסות מחול ישראלי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)